UI / UX

Eli tuttavallisemmin käyttöliittymä ja käytettävyys ovat erittäin merkittävä osa uuden sovelluksen kehitystä. Käyttäjälle käyttöliittymä on ensimmäinen kosketus sovellukseen ja sen on syytä olla sekä miellyttävän näköinen, kuin looginen käyttää. Vaikka aihepiiri olisi monimutkainen on sovelluksesta mahdollista saada helposti käytettävä ja helposti omaksuttava. Visuaalisesti miellyttävä ja helppokäyttöinen sovellus on mukava käyttää ja ennenkaikkea käyttäjä avaa sen mielellään.

Usein käyttöliittymä on myös ensimmäisiä asioita, joita projektissa lähdetään suunnittelemaan heti ominaisuuksien määrittelyn jälkeen, sillä sen perusteella voidaan helposti määrittää, kuinka toteutus tulee tapahtumaan tai kenties huomataan uusia mahdollisuuksia toteuttaa haluttuja toimintoja. Asiakkaalle päin käyttöliittymä kertoo myös paljon lopputuotteesta ja projektin etenemisestä, kun pikkuhiljaa iteroidaan ja jaetaan uusia versioita nähtäväksi ja liitetään niihin toiminnallisuuksia.

Käyttettävyys kulkee käsi kädessä käyttöliittymäsuunnittelun kanssa ja siinä pyritään miettimään loogisin ja helpoin reitti käyttäjälle suorittaa tarvittavat toiminnot sovelluksessa. Paraskaan sovellus ei kanna pitkälle jos se on vaikea ja sekava käyttää. Usein käytettävyyssuunnittelussa pyritään virtaviivaistamaan ja yksinkertaistamaan asioita, jotta käyttökokemuksesta saadaan sujuva. Toki sovelluksen ominaisuudeta ja monimutkaisuus näyttelee roolia tässä, mutta käytettävyyssuunnittelija toimii niissä raameissa, mitkä hänelle on asetettu.